Công ty Chăn Nuôi Gia Cầm Năm Hưởng

Trại gà Năm Hương

Công ty Năm Hưởng

Tham quan nhà máy sản xuất phân tại Nhật

Trứng gà Năm Hưởng
Chăn nuôi Năm Hưởng

Hotline:

036 3639929

- Đặt hàng

02733 958 068

- Mỹ Tho

Menu
Tham quan nhà máy sản xuất phân tại Nhật

 

Chia sẻ:
Bài viết khác: