Công ty Chăn Nuôi Gia Cầm Năm Hưởng

Trại gà Năm Hương

Công ty Năm Hưởng

Ban lãnh đạo Trại gà Năm Hưởng đi tham gia "phúc lợi động vật" tại Anh

Trứng gà Năm Hưởng
Chăn nuôi Năm Hưởng

Hotline:

036 3639929

- Đặt hàng

02733 958 068

- Mỹ Tho

Menu
Ban lãnh đạo Trại gà Năm Hưởng đi tham gia "phúc lợi động vật" tại Anh

Ban lãnh đạo Trại gà Năm Hưởng đi tham gia "phúc lợi động vật" tại Anh. “Phúc lợi động vật” (animal welfare), hiểu một cách đơn giản, là việc đối sự đối xử tốt với động vật để con vật có trạng thái tốt về thể chất và tinh thần, tránh những đau đớn không đáng có cho dù con vật đó là vật nuôi làm thực phẩm, công cụ sản xuất hay là thú cưng.

Để đánh giá về phúc lợi động vật, Hội đồng phúc lợi động vật trong chăn nuôi đưa ra tiêu chuẩn “”5 không”: Không bị đói khát; Không bị khó chịu cả về thể chất và tinh thần: Không bị đau đớn, thương tật, bệnh tật; Tự do thể hiện các hành vi bản năng; Không bị sợ hãi và lo lắng.

 

 

Chia sẻ:
Bài viết khác: