Công ty Chăn Nuôi Gia Cầm Năm Hưởng

Trại gà Năm Hương

Công ty Năm Hưởng

Đá giao lưu giữa Trại gà Năm Hưởng và công ty CP Greenfeed Việt Nam

Trứng gà Năm Hưởng
Chăn nuôi Năm Hưởng

Hotline:

036 3639929

- Đặt hàng

02733 958 068

- Mỹ Tho

Menu
Đá giao lưu giữa Trại gà Năm Hưởng và công ty CP Greenfeed Việt Nam

 

 

 

Chia sẻ:
Bài viết khác: