Công ty Chăn Nuôi Gia Cầm Năm Hưởng

Trại gà Năm Hương

Công ty Năm Hưởng

Cung cấp thức ăn cho gia cầm

Cung cấp thức ăn cho gia cầm
Chăn nuôi Năm Hưởng

Hotline:

036 3639929

- Đặt hàng

02733 958 068

- Mỹ Tho

Menu
Cung cấp thức ăn cho gia cầm

Ngành chăn nuôi luôn là một thế mạnh ở đất nước ta từ xưa đến nay, hiện tại quy mô ngày càng được mở rộng. Hiểu được điều đó Năm Hưởng đáp ứng yêu cầu cho rất nhiều trang trại, đại lý lớn nhỏ trong nước. Cung cấp thực phẩm cho các trang trại, các hộ chăn nuôi với chất lượng đảm bảo và nhiều loại thức ăn khác nhau

Chia sẻ:
Bài viết khác: